Image Alt

Za vrtce in šole

Poleg družine so najpomembnejši prostori, kjer poteka socializacija, vrtci in šole. Vzgojitelji, učitelji, profesorji in preostali pedagoški delavci, predstavljajo vzor, po katerem se otroci in najstniki zgledujejo. Imajo veliko možnosti vplivanja na medsebojne odnose ter vedenje otrok in najstnikov. Lepo, moralno vedenje in poudarek na temeljnih vrednotah, se mora poudarjati na vseh nivojih. Ni več vprašanje, ali naša družba potrebuje ozaveščanje o moralni vzgoji in vrednotah, temveč kdaj, kje in kako.