Vrednote in bonton v vrtcu

Lumia izvaja:

Za vaš vrtec izvedemo predavanje, kjer deležniki spoznajo in osvojijo koristne vsebine iz področja lepega vedenja in vrednot. Predavanja so namenjena tako strokovnim delavcem, kakor staršem otrok, ki obiskujejo vašo ustanovo. Število srečanj vsebinsko prilagodimo željam šole oz. naročnika. Kontaktirajte nas za dodatne informacije ter pripravo ponudbe glede na vaše potrebe.

Lumia celostno zajame:

• zakaj je varovanje in prenos vrednot iz generacije v generacijo pomemben za kvaliteto življenja • seznanili se bomo s praktičnimi primeri, ki prikazujejo kako vzgojitelji prenašajo vrednote na otroke v praksi • spoznali bomo smernice za posredovanje vrednot predšolskim otrokom, njihove priložnosti in možne nevarnosti • zakaj je treba z moralno vzgojo otrok, in učenjem lepega vedenja, začeti že v predšolskem obdobju • moč zgleda, kot najpomembnejše vzgojno sredstvo • informiranje staršev, o tem, da so sami najpomembnejši dejavniki pri posredovanju vrednot predšolskim otrokom • pravila lepega vedenja, kot vrednote, pripomorejo k bolj prijaznemu in bolj kvalitetnemu življenju • analiza in primerjava kurikulov za vrtce • nikoli ni prehitro, da naše najmlajše naučimo čarobnih besed in lepega vedenja • zakaj je tesno sodelovanje staršev in vzgojiteljev ključno za trajnostni razvoj otrok • s pridobljenim znanjem lepega vedenja, otroci postanejo bolj samozavestni, razvija se empatija in pridobivajo socialne veščine.

Kontakt: 00386 41 854 333

    Sledite nam:

Image Alt

Tečaji in predavanja

Vrednote in bonton v vrtcu

€0
Kategorije:

Iz vsebine

V času primarne socializacije, imajo vrednote in bonton v vrtcu, izjemno pomembno vlogo pri razvoju naših najmlajših. Vrednote so življenjski cilji, smernice, ideje in etična vodila, s pomočjo katerih posamezniki ali družbene skupine ocenjujejo sebe in okolje, v katerem živijo. Posamezniku nudijo oporo pri njegovem življenjskem slogu, opredeljujejo kaj je pomembno in vredno truda. So vitalnega pomena za družbo, saj usmerjajo ravnanja ljudi.


Analiza kurikulov kaže, da so določene vrednote sicer vključene v izobraževanje predšolskih otrok, vendar v glavnem kot načela in cilji, medtem ko manjkajo dejavnosti za posredovanje etike. Prav tako analiza visokošolskih programov za vzgojitelje dokazuje, da se ti tekom študija, s področjem moralne vzgoje ne seznanijo dovolj. Postavljajo se vprašanja, kako naj vzgojitelji vpletejo v vsakdanje aktivnosti več moralne vzgoje, ko imajo pri tem na razpolago bistveno manj izobrazbe in pripomočkov, kot pri izobraževanju otrok v matematiki, družbi, naravi, umetnosti, športu.


Vzgojitelji so glede na mnenja mnogih avtorjev, med ključnimi osebami, ki lahko prispevajo k razvoju vrednot med predšolskimi otroci. Poleg družine, igra tudi vrtec izjemno pomembno vlogo pri razvoju otrok. Obnašanje staršev in vzgojiteljev, njihova drža, so med najpomembnejšimi viri informacij za otroke.


Otroci v predšolskem obdobju so sposobni razumeti vrednote, med drugim tudi vrednoto lepega vedenja. Sprejemajo informacije z opazovanjema svojih vzornikov, ki so v prvi vrsti njihov starši in nato vzgojitelji. Vsak otrok se je sposoben naučiti osnov olike in številnih socialnih spretnosti, pri čemer je ključna potrpežljivost staršev, doslednost vzgojiteljev in predstavitev vsebin na zabaven, nevsiljiv in izkustven način.

Ostale programi primerni za vrtce in šole najdete TUKAJ.

Povzetek načrta programa

Otroci v predšolskem obdobju so sposobni razumeti vrednote, med drugim tudi vrednoto lepega vedenja.

Lumia izvaja:

Za vaš vrtec izvedemo predavanje, kjer deležniki spoznajo in osvojijo koristne vsebine iz področja lepega vedenja in vrednot. Predavanja so namenjena tako strokovnim delavcem, kakor staršem otrok, ki obiskujejo vašo ustanovo. Število srečanj vsebinsko prilagodimo željam šole oz. naročnika. Kontaktirajte nas za dodatne informacije ter pripravo ponudbe glede na vaše potrebe.

Lumia celostno zajame:

• zakaj je varovanje in prenos vrednot iz generacije v generacijo pomemben za kvaliteto življenja • seznanili se bomo s praktičnimi primeri, ki prikazujejo kako vzgojitelji prenašajo vrednote na otroke v praksi • spoznali bomo smernice za posredovanje vrednot predšolskim otrokom, njihove priložnosti in možne nevarnosti • zakaj je treba z moralno vzgojo otrok, in učenjem lepega vedenja, začeti že v predšolskem obdobju • moč zgleda, kot najpomembnejše vzgojno sredstvo • informiranje staršev, o tem, da so sami najpomembnejši dejavniki pri posredovanju vrednot predšolskim otrokom • pravila lepega vedenja, kot vrednote, pripomorejo k bolj prijaznemu in bolj kvalitetnemu življenju • analiza in primerjava kurikulov za vrtce • nikoli ni prehitro, da naše najmlajše naučimo čarobnih besed in lepega vedenja • zakaj je tesno sodelovanje staršev in vzgojiteljev ključno za trajnostni razvoj otrok • s pridobljenim znanjem lepega vedenja, otroci postanejo bolj samozavestni, razvija se empatija in pridobivajo socialne veščine.