Poslovno komuniciranje in bonton v poslovnem procesu

Lumia izvaja:

Za vaš kolektiv izvedemo predavanja in praktične vsebinske treninge, ki jih prilagodimo vašim konkretnim željam in potrebam. Predavanja in treninge izvajamo v manjših ali večjih skupinah, z namenom doseganja optimalnih rezultatov vaših zaposlenih. Kontaktirajte nas za dodatne informacije ter pripravo ponudbe glede na vaše potrebe.

Vsebina predavanj:

• o odnosih med zaposlenimi znotraj podjetja • o pomenu in primernosti odnosov med vodilnim in zaposlenimi • o odnosih med ženskimi in moškimi sodelavci v podjetju • kdaj je primerno tikanje oziroma vikanje na delovnem mestu • kaj sporočamo z urejenostjo delovnega mesta • o reševanju težav, sporov in drugih neprijetnih situacij znotraj podjetja • o predstavljanju podjetja zunanjim partnerjem • o sprejemanju poslovnih partnerjev - rokovanje, pozdravljanje, predstavljanje, naslavljanje • točnost prihajanja na sestanke - čas je v poslovnem svetu dragocen • o poslovnem komuniciranju in uporabi telefona v času trajanja poslovnih sestankov • o učinkovitih načinih nagovarjanja strank • o izbiri primerne poslovne obleke • pomen in namen vse pogostejšega mreženja v poslovnem svetu • kakšen pomen ima ustvarjanje prvega vtisa • o elektronski komunikaciji in številnih drugih pomembnih dejavnikih v poslovnem svetu • poslovno komuniciranje - uporaba telefona med sestanki • o poslovnem obdarovanju, vrednosti, primernosti in vsebini darila.

Kontakt: 00386 41 854 333

    Sledite nam:

Image Alt

Tečaji in predavanja

Poslovno komuniciranje in bonton v poslovnem procesu

€0
Kategorije:

Iz vsebine

Poslovno komuniciranje – besedno in nebesedno. Vse vrste komuniciranja imajo svoje zakonitosti in pasti, s katerimi je treba biti seznanjen v poslovnem svetu. Učinkovito poslovno komuniciranje je pogoj za uspešnost v poklicih, kjer gre za delo z ljudmi. Glavnino dneva preživimo na delovnem mestu oziroma ga porabimo za opravljanje poslovnih obveznosti. Zato se je potrebno zavedati pomembne vloge, ki jo ima služba v naših življenjih, in temu ustrezno upoštevati pravila lepega vedenja na delovnem mestu, za dobro počutje vseh sodelavcev.


Poznavanje poslovnega bontona je nuja

Za podjetne ljudi, ki so predani svojemu delu, ki so v stiku s poslovnimi partnerji in ki želijo delovati resno, je poznavanje poslovnega bontona nuja pri sklepanju velikih poslov. Vljudnost bi morala v vseh podjetjih soditi med deset zlatih zapovedi, saj je to najboljše zagotovilo, da se bodo delavci med seboj spoštovali in ustvarjali prijetno, delovno atmosfero. Dobri delavci se odlikujejo med drugim tudi po uglajenem vedenju. Čeprav organizacijske strukture v veliki meri narekujejo smeri in način delovanja in sodelovanja, je v realnosti komunikacija tista, ki vpliva na uspešnost zapovedanih organizacijskih poti.


Prodajna uspešnost je v veliki meri odvisna od prodajnega osebja

Le-to predstavlja osebno vez med podjetjem in končnim uporabnikom. Ta vez omogoča neposredno komunikacijo med prodajnim predstavnikom in stranko, med katerima se lahko ustvari dober odnos in se s časom še bolj utrdi. Prodajno osebje, ki da več na zunanji videz in se drži načel bontona, je bolj prepričljivo. Uporaba poslovnega bontona pozitivno vpliva na prodajo končnemu uporabniku. Tisti prodajalec, ki uporablja poslovni bonton, je s strani stranke lepše sprejet. Nasprotno pa tisti, ki poslovnega bontona ne uporablja, povzroči pri stranki sumničavost, jezo ali neodobravanje in posledično nikoli ne pridobi zaupanje od stranke. Empatija, kot prodajno orodje. Samo prijaznost na delovnem mestu, ne prodaja. Potrebno je strankam prisluhniti, jim pokazati spoštovanje in razumevanje, rešiti njihove težave, da nam bodo lahko zaupali.


Pozdrav, pogled, drža, kretnje, mimika obraza in nasmeh – to je tisto, kar prepričuje. Po oceni prvega vtisa, tona glasu šele sledi poslušanje naših izgovorjenih besed. V podjetju poslujemo ljudje. Naših odnosov ne gradijo računalniki niti kapital, odnose gradimo sami in posel brez dobrega prodajnega osebja in še boljših strank ne bi bil sklenjen. Vsi, ki prodajajo, bi morali delovati v skladu z vrednotami moralnih in etičnih načel, saj je temeljno pravilo poslovnega bontona, da smo do drugih vedno prijazni, obzirni in spoštljivi. Počutje strank je nenazadnje odvisno od počutja prodajnega osebja, od prodajalčevega poznavanja in podajanja poslovnega bontona, medtem ko se stranki predstavljamo, jo pozdravljamo, se z njo pogovarjamo ali se od nje poslavljamo.

Ostale programe namenjene podjetjem in organizacijam najdete TUKAJ.

Povzetek načrta programa

Vse vrste komuniciranja imajo svoje zakonitosti in pasti, s katerimi je treba biti seznanjen v poslovnem svetu. Učinkovito poslovno komuniciranje in kulturno vedenje, sta pogoja za uspešnost v poklicih, kjer gre za delo z ljudmi.

Lumia izvaja:

Za vaš kolektiv izvedemo predavanja in praktične vsebinske treninge, ki jih prilagodimo vašim konkretnim željam in potrebam. Predavanja in treninge izvajamo v manjših ali večjih skupinah, z namenom doseganja optimalnih rezultatov vaših zaposlenih. Kontaktirajte nas za dodatne informacije ter pripravo ponudbe glede na vaše potrebe.

Vsebina predavanj:

• o odnosih med zaposlenimi znotraj podjetja • o pomenu in primernosti odnosov med vodilnim in zaposlenimi • o odnosih med ženskimi in moškimi sodelavci v podjetju • kdaj je primerno tikanje oziroma vikanje na delovnem mestu • kaj sporočamo z urejenostjo delovnega mesta • o reševanju težav, sporov in drugih neprijetnih situacij znotraj podjetja • o predstavljanju podjetja zunanjim partnerjem • o sprejemanju poslovnih partnerjev - rokovanje, pozdravljanje, predstavljanje, naslavljanje • točnost prihajanja na sestanke - čas je v poslovnem svetu dragocen • o poslovnem komuniciranju in uporabi telefona v času trajanja poslovnih sestankov • o učinkovitih načinih nagovarjanja strank • o izbiri primerne poslovne obleke • pomen in namen vse pogostejšega mreženja v poslovnem svetu • kakšen pomen ima ustvarjanje prvega vtisa • o elektronski komunikaciji in številnih drugih pomembnih dejavnikih v poslovnem svetu • poslovno komuniciranje - uporaba telefona med sestanki • o poslovnem obdarovanju, vrednosti, primernosti in vsebini darila.