Bonton v gostinstvu in turizmu

Lumia izvaja:

Za vaš kolektiv izvedemo predavanja in praktične vsebinske treninge, ki jih prilagodimo vašim konkretnim željam in potrebam. Predavanja in treninge izvajamo v manjših ali večjih skupinah, z namenom doseganja optimalnih rezultatov vaših zaposlenih. Kontaktirajte nas za dodatne informacije ter pripravo ponudbe glede na vaše potrebe.

Seznanili se bomo:

s pomembnostjo osebne prodaje, prodajnim osebjem kot ključnimi deležniki osebne prodaje, pomenu komuniciranja in nebesedne komunikacije v prodajnem procesu, o vplivu poslovnega bontona na prodajo, pomenu vljudnih besed ipd.

Kontakt: 00386 41 854 333

    Sledite nam:

Image Alt

Tečaji in predavanja

Bonton v gostinstvu in turizmu

€0
Kategorije:

Iz vsebine

Kaj sploh je bonton v gostinstvu in turizmu? Komunikacija z gostom je osrednje in najpomembnejše področje dela v gostinstvu in turizmu, kot tudi v ostalih storitvenih dejavnostih. Omikanost in kulturno vedenje posameznikov, sta vsekakor vse bolj v ospredju ter vse bolj cenjena. Eksistenca vseh, ki se ukvarjajo s katerimkoli segmentom turističnih dejavnosti, ki delujejo znotraj veje gostinstva, bodisi ponujajo kozmetične, frizerske, fotografske, cvetličarske ali prevozne storitve, je odvisna v prvi vrsti od strokovno opravljene ali izvedene storite, v tesni povezavi z odnosom, ki ga imajo do svojih gostov, strank, kupcev.


Bonton je kar cel niz elementov, ki nam omogočajo prijetno počutje v vsakodnevnih situacijah od jutra do večera. Priporočljivo je, da smo z njimi seznanjeni, saj dvig naše samozavesti pripomore k še večji poslovni uspešnosti. Tri glavne sestavine lepega vedenja so nasmeh, prijaznost in uvidevnost.


Prodajna uspešnost je v veliki meri odvisna od prodajnega osebja, saj le-to predstavlja osebno vez med podjetjem in končnim uporabnikom. Ta vez omogoča neposredno komunikacijo med prodajnim predstavnikom in stranko, med katerima se lahko ustvari dober odnos in se s časom še bolj utrdi. Z zanimanjem za stranko in s pravimi vprašanji v okviru prodajnega procesa, prodajno osebje spozna potrebe in želje stranke in jih poskuša zadovoljiti. Zadovoljevanje potreb je osnova za vzpostavitev pristnih odnosov s strankami, saj temelji na obojestranskem zadovoljstvu in nenazadnje zaupanju.

Več programov primernih za podjetja najdete TUKAJ.

Povzetek načrta programa

Prodajna uspešnost je v veliki meri odvisna od prodajnega osebja, saj le-to predstavlja osebno vez med podjetjem in končnim uporabnikom.

Lumia izvaja:

Za vaš kolektiv izvedemo predavanja in praktične vsebinske treninge, ki jih prilagodimo vašim konkretnim željam in potrebam. Predavanja in treninge izvajamo v manjših ali večjih skupinah, z namenom doseganja optimalnih rezultatov vaših zaposlenih. Kontaktirajte nas za dodatne informacije ter pripravo ponudbe glede na vaše potrebe.

Seznanili se bomo:

s pomembnostjo osebne prodaje, prodajnim osebjem kot ključnimi deležniki osebne prodaje, pomenu komuniciranja in nebesedne komunikacije v prodajnem procesu, o vplivu poslovnega bontona na prodajo, pomenu vljudnih besed ipd.