Bonton in vrednote – izbirna vsebina za šole

Lumia izvaja:

Izbirne vsebine se prilagojeno izvajajo za učence in dijake. Izhajajoč iz praktičnih primerov se stimulira sodelovanje, soustvarjanje, spodbuja se diskusija in razmišljanje o temeljnih vrednotah, lepem vedenju in medosebnih odnosih.

Iz vsebine »Vse to sam jaz«:

• vrednote – kaj jim pomenijo • kultura lepega vedenja kot vrednota • kaj je bonton in zakaj ga v družbi potrebujemo? • zakaj je pomembno, da stremimo k skrbi za boljše počutje in boljše odnose na šoli • odnos do sošolcev, učiteljev in profesorjev • odnos do starejših, invalidov • tikanje, vikanje in izkazovanje spoštovanja • odnos do okolja • kulturno obnašanje v kinu, na koncertu • denar kot vrednota • gost-gostitelj, vabilo-zahvala • pozdravljanje, predstavljanje, rokovanje, drža, očesni kontakt • komuniciranje na spletu, bonton na spletu-netiketa • bonton v šoli in zakaj je lepo vedenje nujno potrebna vrednota mlajših generacij.

Kontakt: 00386 41 854 333

    Sledite nam:

Image Alt

Tečaji in predavanja

Bonton in vrednote – izbirna vsebina za šole

Free
Kategorije:

Iz vsebine

Bonton in vrednote je treba otrokom izkustveno predstaviti že v predšolskem obdobju. Lepo vedenje in življenje v skladu s temeljnimi človeškimi vrednotami, naj bi bilo del našega vsakdana, doma in v šoli. Kaj učenci in dijaki, s svojim obnašanjem (verbalno in neverbalno), odnosom do ljudi, živali in okolja, sporočajo o sebi. Na kakšen način zavzemajo stališča, koliko mnenje sovrstnikov vpliva na njihovo samopodobo in kako se spopadajo z vsakodnevnimi izzivi v digitalni dobi. Vse kar naredimo in način, na katerega se odzovemo, sporoča okolici sporoča kdo smo. Učenci in dijaki naj bi zelo dobro poznali temeljna pravila medosebnih stikov, voditi bi jih morala načela temeljnih vrednot in bi se obenem morali zavedati, v kolikšni meri vpliva poznavanje pravil lepega vedenja na njihovo samozavest in lažje doseganje zastavljenih ciljev.


Pravila lepega vedenja niso zavezujoča za nikogar, postajajo pa vse pomembnejše vrline in veščine kulturnih in uspešnih posameznikov. Vse hitrejši življenjski tempo, čigar posledice občutijo tudi najmlajši ter nenehna izpostavljenost, zahtevajo, da se znamo ljudje lepo vesti. Veliko težje je popravljati storjene napake,  kot pa poznati osnove kulturnega vedenja in se zaradi teh spretnosti  izogniti neprijetnostim, zagatam, osramotitvi. Nujno je poznavanje bontona in oblikovanje socialnih vrednot.

Povzetek načrta programa

Lumia izvaja:

Izbirne vsebine se prilagojeno izvajajo za učence in dijake. Izhajajoč iz praktičnih primerov se stimulira sodelovanje, soustvarjanje, spodbuja se diskusija in razmišljanje o temeljnih vrednotah, lepem vedenju in medosebnih odnosih.

Iz vsebine »Vse to sam jaz«:

• vrednote – kaj jim pomenijo • kultura lepega vedenja kot vrednota • kaj je bonton in zakaj ga v družbi potrebujemo? • zakaj je pomembno, da stremimo k skrbi za boljše počutje in boljše odnose na šoli • odnos do sošolcev, učiteljev in profesorjev • odnos do starejših, invalidov • tikanje, vikanje in izkazovanje spoštovanja • odnos do okolja • kulturno obnašanje v kinu, na koncertu • denar kot vrednota • gost-gostitelj, vabilo-zahvala • pozdravljanje, predstavljanje, rokovanje, drža, očesni kontakt • komuniciranje na spletu, bonton na spletu-netiketa • bonton v šoli in zakaj je lepo vedenje nujno potrebna vrednota mlajših generacij.